*   ஜேர்மன் மொழிபெயர்ப்புடன்
# Date Topic Size
30.12.2018 * தீர்மானத்தின் அடிப்படையிலே ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். 10,3 MB
25.12.2018 * கிறிஸ்மஸ் நற்செய்தி 3,75 MB
23.12.2018 கிறிஸ்துவின் பிறப்பு 7,39 MB
16.12.2018 வாயில் பரிசுத்தம் 7,39 MB
09.12.2018 ஆறுவித அக்கினி அம்புகள் 9,11 MB
02.12.2018 நீங்களே ஆலயம்? 7,70 MB
25.11.2018 பரிசுத்த சிந்தை! 8,39 MB
18.11.2018 தேவ ஆவியினாலேயே ஆகும். 6,69 MB
11.11.2018 பரிசுத்த பார்வை! 7,41 MB
04.11.2018 அக்கினி இப்பொழுதே பற்றி எரிய வேண்டும். 6,04 MB
28.10.2018 நீ தீமையை நன்மையினாலே வெல்லு! 9,12 MB
21.10.2018 கிறிஸ்துவின் சாயலும், சுவிசேஷமும். 8,93 MB
14.10.2018 17 வது ஆண்டு ஸ்தோத்திர ஆராதனை 6,45 MB
07.10.2018 பரிசேயனும், ஆயக்காரனும். 8,93 MB
30.09.2018 உள்ளத்திலே யூதனானவனே யூதன் 7,49 MB
23.09.2018 வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது. 9,41 MB
16.09.2018 மேன்மையுள்ள வாழ்வு! 8,79 MB
09.09.2018 * மனந்திரும்பி சிறு பிள்ளைகளைப்போல் ஆகாவிட்டால்! 10,1 MB
02.09.2018 கிறிஸ்துவினாலே ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன். 8,67 MB
26.08.2018 பூர்வமானவைகளைச் சிந்திக்கவேண்டாம். 6,18 MB
19.08.2018 * தேவனின் இருதயத்திற்கு ஏற்றவன்-II 9,86 MB
12.08.2018 * தேவனின் இருதயத்திற்கு ஏற்றவன்-I 8,93 MB
05.08.2018 மனுஷரால் கூடாதது தேவனால் கூடும். 7,58 MB
29.07.2018 அவரே தேவனால் நமக்கு! 8,74 MB
22.07.2018 * விசுவாசமும், பொறுமையும். 7,68 MB
15.07.2018 நான் கிறிஸ்துவுக்கு சீஷனா?-IV 7,81 MB
08.07.2018 நான் கிறிஸ்துவுக்கு சீஷனா?-III 6,55 MB
01.07.2018 நான் கிறிஸ்துவுக்கு சீஷனா?-II 7,16 MB
24.06.2018 நம்பிக்கையினால் வாழ்வு பெறுவாய். 7,87 MB
17.06.2018 * சத்தியத்தினால் சமாரியாவிலே உண்டான சந்தோஷம். 7,60 MB
10.06.2018 நான் கிறிஸ்துவுக்கு சீஷனா?-I 8,22 MB
03.06.2018 * தேவன் தேடும் மனிதன். 10,0 MB
27.05.2018 நம்முடைய தாழ்வில் நம்மை நினைத்தவரைத் துதியுங்கள். 8,72 MB
20.05.2018 பரிசுத்த ஆவியானவரின் அபிஷேகம் 8,86 MB
13.05.2018 * தேடுகிறவன் கண்டடைகிறான். 7,96 MB
06.05.2018 ஆத்துமாவைக் காத்துக்கொள்-II 8,62 MB
29.04.2018 உத்தமனுக்குக் கர்த்தர் துணை! 8,43 MB
22.04.2018 * தேவனால் உண்டானவன் 10,4 MB
15.04.2018 என்னைப் பெலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே 7,79 MB
08.04.2018 ஆத்துமாவைக் காத்துக்கொள்-I 6,16 MB
01.04.2018 * உயிர்த்தஞாயிறு ஆராதனை. 9,97 MB
30.03.2018 சிலுவைப்பாடுகளின் தியானம் 16,1 MB
25.03.2018 நீதியின் பாதையில். 8,76 MB
18.03.2018 கர்த்தரின் நாமத்திலே வைராக்கியம். 7,14 MB
11.03.2018 * ஐக்கியம் மிக முக்கியம். 9,86 MB
04.03.2018 தாவீதின் இருதயம். 7,59 MB
25.02.2018 பாத்திர(ன்)ம் 6,73 MB
18.02.2018 * பழைய மனுஷன், புதிய மனுஷன். 9,01 MB
11.02.2018 நீங்கள் எதைச் செய்தீர்களோ, அதை எனக்கே செய்தீர்கள். 9,94 MB
04.02.2018 உண்மைக்கிறிஸ்தவனுக்குரிய நான்கு படிகள். 56,0 MB
28.01.2018 கர்த்தர் நமக்கு முன்பாக-II 7,32 MB
21.01.2018 * கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார். 9,33 MB
14.01.2018 தாகமாய் இருக்கிறேன்? 7,79 MB
07.01.2018 கர்த்தர் நமக்கு முன்பாக-I 8,73 MB
01.01.2018 புதுவருட நற்செய்தி 11,6 MB

Video Messages

Comforting

    Image Gallery
    Radio, Television

Send a Message