* ஜேர்மன் மொழிபெயர்ப்புடன்   ** 1வது ஆராதனை   *** 2வது ஆராதனை
# Date Topic Size
27.12.2020 மறவாதே மனமே! 6,79 MB
25.12.2020 பயப்படாதிருங்கள். (கிறிஸ்மஸ் நற்செய்தி) 7,15 MB
20.12.2020 கிறிஸ்து பிறந்தார். 7,68 MB
13.12.2020 தர்மமும், ஆசீர்வாதமும். 6,38 MB
06.12.2020 அந்த நட்சத்திரம். 8,04 MB
29.11.2020 செடியும், கொடியும். 7,39 MB
22.11.2020 கர்த்தருக்கு முன்பாக உண்மையுள்ளவர்களாயிருங்கள். 7,35 MB
15.11.2020 விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையைக் காண்பாய். 7,26 MB
08.11.2020 காட்டுப் புஷ்பம். 5,35 MB
01.11.2020 தேவனுடைய பாதத்தை தேடிவந்த பாவை. 4,86 MB
25.10.2020 19 வது ஆண்டு ஸ்தோத்திர ஆராதனை 8,59 MB
18.10.2020 உத்தம நிதானிப்பை எனக்குத்தாரும். 6,63 MB
11.10.2020 சர்தை சபையின் தூதனுக்கு... 7,68 MB
04.10.2020 * யோசேப்பு கனிதரும் திராட்சை செடி. 8,43 MB
27.09.2020 தேவமனுஷன் யோபு. 8,19 MB
20.09.2020 தன் சகோதரரில் விசேஷித்தவன். 7,19 MB
13.09.2020 தேவமனுஷனுடைய நாவு. 6,87 MB
30.08.2020 ***அப்போஸ்தலனாகிய யூதாஸ்காரியோத்து 7,88 MB
30.08.2020 **தாவீதின் இருதயம். 5,79 MB
23.08.2020 தொடர்ந்து ஓடுங்கள்-II 6,56 MB
16.08.2020 ***தொடர்ந்து ஓடுங்கள்-I 7,36 MB
16.08.2020 **தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு பாடுகள் ஏன்? 5,06 MB
09.08.2020 ***ஆலோசனைகளின் நிமித்தம் வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள். 8,56 MB
09.08.2020 **தேவனுடைய பிள்ளைகள். 5,13 MB
02.08.2020 ***தேவசமூகத்தில் எங்கள் நிலை?-II 6,39 MB
02.08.2020 **தேவசமூகத்தில் எங்கள் நிலை?-I 4,46 MB
26.07.2020 ***நீங்கள் வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள். 9,11 MB
26.07.2020 **ஆஸ்தியும், ஐசுவரியவானும். 5,44 MB
19.07.2020 ***நம்முடைய வார்த்தைகளை சீர்தூக்கிப்பார்த்தால் நலமாயிருக்குமே-II 6,41 MB
19.07.2020 **நம்முடைய வார்த்தைகளை சீர்தூக்கிப்பார்த்தால் நலமாயிருக்குமே-I 5,88 MB
12.07.2020 ***முடிவு நல்லது. 8,94 MB
12.07.2020 **மேய்ப்பனின் நல்ல குணாதிசயங்கள். 6,25 MB
05.07.2020 ஊழியமும், கனியும். 7,66 MB
28.06.2020 நாம் அதை எளிதாய் ஜெயித்துக்கொள்ளலாம். 7,43 MB
21.06.2020 உண்மையுமுள்ள ஊழியன். 8,85 MB
14.06.2020 அவர் வருகிறார். 7,65 MB
07.06.2020 ஆவியானவர் ஆற்றும் அருட்பணிகள். 9,12 MB
31.05.2020 ஜீவநதியும், ஆவியின் கனியும். 7,21 MB
24.05.2020 நோவாவின் காலத்தைப் போல! 6,88 MB
17.05.2020 கர்த்தருடைய சமூகம். 6,13 MB
10.05.2020 ஓர் புதிய ஆரம்பம். 9,13 MB
03.05.2020 வனாந்தரத்திலே வழி. 6,86 MB
26.04.2020 தேவமக்களின் வெற்றியும், தோல்வியும். 6,96 MB
19.04.2020 விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான். 5,42 MB
12.04.2020 உயிர்த்தஞாயிறு ஆராதனை 6,83 MB
10.04.2020 சிலுவைப்பாடுகளின் தியானம் (புனித வெள்ளி). 9,13 MB
05.04.2020 ஓசன்னா! 6,71 MB
29.03.2020 மரண இருள்! 4,17 MB
22.03.2020 எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம். 1,84 MB
15.03.2020 சங்காரக்காரன். 8,39 MB
08.03.2020 எனக்கு ஐயோ! 6,81 MB
01.03.2020 மலடி பிள்ளை பெற்றது போல! 10,2 MB
23.02.2020 துதியோடு வாருங்கள். 9,16 MB
16.02.2020 மகாராஜாவும், மனமேட்டிமையும். 8,34 MB
09.02.2020 வாயும், பலியும். 6,95 MB
02.02.2020 உள்ளத்தின் வார்த்தைகள். 8,20 MB
26.01.2020 * எதுவரைக்கும் என்னை விசுவாசியாதிருப்பார்கள்? 11,4 MB
19.01.2020 ஆவிக்குரிய நடக்கை! 18,7 MB
12.01.2020 * மேன்மையான கீழ்ப்படிதல். 10,9 MB
05.01.2020 ஆபத்து நாட்களிலே கர்த்தரை நோக்குங்கள்! 4,92 MB

Our Info

  CHURCH OF GRACE e.V.

  Pastor: V. Sebastian
  Auf dem Rohde 32b
  44627 Herne
  Germany
  (தபால் தொடர்புகளுக்கு கீழே உள்ள முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும்)

  Mobile.: +49 (0)157 58194118
  e-mail: churchofgrace@hotmail.de
  Website: www.churchofgrace.de

  Post Add:

  Pastor: V. Sebastian
  Aktienstrasse 79
  45473 Mülheim an der Ruhr
  Germany

Donation

Send a cheque, money order, or Visa / MasterCard information with donation amount to

Bank Account:

Bank: Commerzbank
IBAN:
DE20 3624 0045 0762 7631 00
SWIFT Code: COBADEFFXXX

Comforting

  Image Gallery

  YouTube
  YouTube

Find us


View Larger Map