*   ஜேர்மன் மொழிபெயர்ப்புடன்
# Date Topic Size
24.12.2017 ஆனந்த சந்தோஷம். 7,12 MB
17.12.2017 சமாதானத்தின் தேவன் 6,55 MB
10.12.2017 என் கற்பனைகளைக் கவனித்தாயானால் நலமாயிருக்கும். 7,40 MB
03.12.2017 உத்தமனுக்குக் கர்த்தர் துணை! 7,83 MB
26.11.2017 முதிர்ச்சியடைந்த கிறிஸ்தவன். 10,2 MB
19.11.2017 சபைகளிலே தேவ ஆவியானவர்-II 8,98 MB
12.11.2017 இயேசுவைப்போல 8,92 MB
05.11.2017 * 16 வது ஆண்டு நிறைவு ஆராதனை 12,1 MB
27.10.2017 சபைகளிலே தேவ ஆவியானவர்-I 9,35 MB
22.10.2017 விசுவாசிகளுக்கு மாதிரியாயிரு. 6,99 MB
15.10.2017 * உன் நம்பிக்கை என்ன? 10,2 MB
08.10.2017 இவ்வளவாய் அன்புகூர்ந்தார். 6,98 MB
03.10.2017 எச்சரிப்பின் மத்தியிலும் ஒரு அணைப்பு. 11,5 MB
01.10.2017 கர்த்தருக்குப்பயப்படுகிறதால் உண்டாகும் நன்மைகள். 6,14 MB
24.09.2017 * கர்த்தர் ஏன் எங்களுடன் பேசுவதில்லை? 8,85 MB
17.09.2017 * உன் எதிர்காலத்தை குறித்து கரிசனையுள்ள கர்த்தர். 7,52 MB
10.09.2017 * எப்படி தேவனிடத்தில் அன்புகூருவது? 11,9 MB
03.09.2017 முடிவுபரியந்தம் 6,29 MB
27.08.2017 கிறிஸ்துவினுடைய நிறைவான வளர்ச்சி -I 8,07 MB
20.08.2017 நாம் என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறோம் -II 8,00 MB
13.08.2017 * தேவனுக்குப்பயப்படுகிற பயம். 8,74 MB
06.08.2017 நாம் என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறோம் -I 7,98 MB
30.07.2017 மேன்மையான பலி் 6,11 MB
16.07.2017 * சோதனையிலே நமக்கு ஜெயம் தருகிற தேவன். 9,10 MB
09.07.2017 விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் 7,44 MB
02.07.2017 ஆவிக்குரிய போராட்டம் 7,13 MB
11.06.2017 ஜெபிக்கிறவனுக்கும், ஜெபிக்காதவனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் 9,87 MB
18.06.2017 * நியாயமானபடி கூலி கொடுப்பேன். 8,85 MB
11.06.2017 ஜெபிக்கிறவனுக்கும், ஜெபிக்காதவனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் 9,87 MB
04.06.2017 ஆவியானவரின் சுபாவங்கள் 5,70 MB
28.05.2017 கர்த்தரை அறிகிற அறிவின் வாசனை 7,35 MB
21.05.2017 அன்னையர் தினம் 8,08 MB
14.05.2017 * ஐந்து ஐசுவரியவான்கள். 9,09 MB
07.05.2017 ஆவிக்குரிய யுத்தம் 7,81 MB
30.04.2017 தணியும் அன்பு, விசுவாசம், வார்த்தை 7,94 MB
23.04.2017 தேவனைப் பிரியப்படுத்துகிற விசுவாசம் 7,70 MB
16.04.2017 உயிர்த்தஞாயிறு ஆராதனை 5,97 MB
14.04.2017 சிலுவைப்பாடுகளின் தியானம் (புனிதவெள்ளி) 13,7 MB
09.04.2017 * கழுதை மேலே கர்த்தரின் பவனி. 10,5 MB
02.04.2017 ஆயக்காரனும், பரிசேயனும் 9,90 MB
26.03.2017 கர்த்தரைத் தேடுகிறவர்களுக்கோ? 7,11 MB
19.03.2017 ஆபிரகாமின் சோதனை 7,25 MB
12.03.2017 * செடியும், கொடியும். 10,3 MB
05.03.2017 அவயவங்களும், சரீரமும் 6,67 MB
26.02.2017 ஆபிரகாமும், விசுவாசமும். 7,98 MB
19.02.2017 பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள்_II 6,75 MB
12.02.2017 * ஜெயங்கொள்ளுகிறவனெவனோ. 8,92 MB
05.02.2017 பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள்_I 5,94 MB
29.01.2017 எசேக்கியா காலத்து எழுப்புதல் 7,03 MB
22.01.2017 இயேசுவை கவனித்துப்பாருங்கள். 6,60 MB
15.01.2017 கற்பனையின் பொருள். 6,47 MB
08.01.2017 ஜெபம் பண்ணுவோம் 7,30 MB
01.01.2017 புதுவருட நற்செய்தி 9,74 MB

Video Messages

Comforting

    Image Gallery
    Radio, Television

Send a Message