*   ஜேர்மன் மொழிபெயர்ப்புடன்
# Date Topic Size
20.10.2019 18 வது ஆண்டு ஸ்தோத்திர ஆராதனை 11,5 MB
13.10.2019 மண்ணானவனும், விண்ணானவரும். 7,42 MB
07.10.2019 உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன். 7,46 MB
29.09.2019 யுத்தம் கர்த்தருடையது. 6,58 MB
22.09.2019 தொற்காளின் தேவன். 8,60 MB
15.09.2019 நீதிக்குரிய ஆயுதங்கள். 9,73 MB
08.09.2019 * பிரியமான காயுவுக்கு! 10,3 MB
01.09.2019 இயேசுவை நோக்கி! 7,79 MB
25.08.2019 ஒரு மனிதனின் சாபம் 12,3 MB
18.08.2019 விடுதலை. 14,2 MB
11.08.2019 கீழ்ப்படிதலும், ஆசீர்வாதமும். 8,31 MB
04.08.2019 பக்குவம். 13,3 MB
28.07.2019 வார்த்தையும், மரணமும். 7,74 MB
14.07.2019 * கிறிஸ்துவின் ஆசீர்வாதம். 10,3 MB
07.07.2019 பவுலின் புத்திமதி. 7,50 MB
30.06.2019 சத்தம். 10,2 MB
23.06.2019 தேவனுடைய ராஜ்யம். 10,3 MB
16.06.2019 * பெந்தெகொஸ்தேக்குப் பிற்பாடு. 9,53 MB
09.06.2019 ஜீவ நதி. 4,40 MB
02.06.2019 * இதோ, சீக்கிரமாய் வருகிறேன்! 11,0 MB
26.05.2019 விசுவாசிக்கிறவன் பதறான். 7,72 MB
19.05.2019 முறுமுறுப்பு. 6,79 MB
12.05.2019 * சிலுவையின் மேன்மை. 9,23 MB
05.05.2019 ஆலயத்தலைவனுடைய விசுவாசம். 6,59 MB
28.04.2019 தேவன் சாட்சி கொடுக்கிறார். 6,70 MB
21.04.2019 * கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தஞாயிறு ஆராதனை. 10,6 MB
19.04.2019 சிலுவைப்பாடுகளின் தியானம் (புனித வெள்ளி). 17,4 MB
14.04.2019 நான் ஒரு கழுதை. 6,25 MB
07.04.2019 உங்கள் விசுவாசதத்தின் ஆழம் எது? 12,4 MB
31.03.2019 * ஆலயத்தின் அலங்காரம். 10,0 MB
24.03.2019 சோர்ந்து போகாதிருங்கள். 3,76 MB
17.03.2019 நீங்கள் கேட்டவை. 9,79 MB
10.03.2019 * தேவபயமும், பரிசுத்தமும். 10,5 MB
03.03.2019 நீதிமானின் தன்மைகள். 7,43 MB
24.02.2019 * தேவ ஊழியங்களும், ஊழியர்களும். 9,47 MB
17.02.2019 சர்வாங்க தகனபலி. 6,28 MB
10.02.2019 * தேவ பக்தியுள்ள குடும்பம். 11,0 MB
03.02.2019 கிறிஸ்துவினுடைய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுங்கள். 8,89 MB
27.01.2019 சோதனைக்குப்பின் இரட்டிப்பாய் ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். 7,19 MB
20.01.2019 நாம் அறியவேண்டியவைகள். 7,83 MB
13.01.2019 * எரிகோவை ஜெயிக்க? 6,96 MB
06.01.2019 மனம் புதிதாகிறதினாலே மறுரூபமாகுங்கள். 7,50 MB
01.01.2019 புதுவருட நற்செய்தி 7,76 MB

Video Messages

Comforting

    Image Gallery
    Radio, Television

Send a Message