*   ஜேர்மன் மொழிபெயர்ப்புடன்
# Date Topic Size
14.07.2019 * கிறிஸ்துவின் ஆசீர்வாதம். 10,3 MB
07.07.2019 பவுலின் புத்திமதி. 7,50 MB
30.06.2019 சத்தம். 10,2 MB
23.06.2019 தேவனுடைய ராஜ்யம். 10,3 MB
16.06.2019 * பெந்தெகொஸ்தேக்குப் பிற்பாடு. 9,53 MB
09.06.2019 ஜீவ நதி. 4,40 MB
02.06.2019 * இதோ, சீக்கிரமாய் வருகிறேன்! 11,0 MB
26.05.2019 விசுவாசிக்கிறவன் பதறான். 7,72 MB
19.05.2019 முறுமுறுப்பு. 6,79 MB
12.05.2019 * சிலுவையின் மேன்மை. 9,23 MB
05.05.2019 ஆலயத்தலைவனுடைய விசுவாசம். 6,59 MB
28.04.2019 தேவன் சாட்சி கொடுக்கிறார். 6,70 MB
21.04.2019 * கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தஞாயிறு ஆராதனை. 10,6 MB
19.04.2019 சிலுவைப்பாடுகளின் தியானம் (புனித வெள்ளி). 17,4 MB
14.04.2019 நான் ஒரு கழுதை. 6,25 MB
07.04.2019 உங்கள் விசுவாசதத்தின் ஆழம் எது? 12,4 MB
31.03.2019 * ஆலயத்தின் அலங்காரம். 10,0 MB
24.03.2019 சோர்ந்து போகாதிருங்கள். 3,76 MB
17.03.2019 நீங்கள் கேட்டவை. 9,79 MB
10.03.2019 * தேவபயமும், பரிசுத்தமும். 10,5 MB
03.03.2019 நீதிமானின் தன்மைகள். 7,43 MB
24.02.2019 * தேவ ஊழியங்களும், ஊழியர்களும். 9,47 MB
17.02.2019 சர்வாங்க தகனபலி. 6,28 MB
10.02.2019 * தேவ பக்தியுள்ள குடும்பம். 11,0 MB
03.02.2019 கிறிஸ்துவினுடைய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுங்கள். 8,89 MB
27.01.2019 சோதனைக்குப்பின் இரட்டிப்பாய் ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். 7,19 MB
20.01.2019 நாம் அறியவேண்டியவைகள். 7,83 MB
13.01.2019 * எரிகோவை ஜெயிக்க? 6,96 MB
06.01.2019 மனம் புதிதாகிறதினாலே மறுரூபமாகுங்கள். 7,50 MB
01.01.2019 புதுவருட நற்செய்தி 7,76 MB

Video Messages

Comforting

    Image Gallery
    Radio, Television

Send a Message